MARTTILAN
NUORISOSEURA RY JÄSENREKISTERISELOSTE


Rekisterin
nimi

Marttilan Nuorisoseura ry
jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Marttilan Nuorisoseura ry,
Härkätie 1461, 21560 Ollila, @gmail.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jäsensihteeri

Jäsenrekisterin käyttötarkoitus

Seuran jäsenistä pidetään
jäsenrekisteriä, jonne ilmoittautumislomakkeilla ja muilla tavoin annetut
tiedot tallennetaan. Tietoja käsitellään ainoastaan lain yksityisyydensuojasta
määräämällä tavalla. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa. Jäsenrekisterin tietoja käytetään ainoastaan seuran
toimintaan liittyvissä asioissa vastuuhenkilöiden toimesta. Jäsenen ilmoittama
sähköpostiosoite liitetään seuran sähköpostilistalle.

Kuvaus rekisteröidyistä

Rekisteriin talletetaan tietoja
Marttilan Nuorisoseura ry:n jäsenistä. Seuran jäseniä ovat jäsenmaksun
suorittaneet henkilöt ja sekä muut seuran toiminnassa olevat henkilöt seuran
hallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennetaan seuran
toiminnassa tarvittavia tietoja kuten jäsenen nimi, osoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero ja syntymäaika. Alaikäisten osalta tallennetaan myös vanhemman
tiedot.

Jäsenten sähköpostilista

Seura pitää yllä sähköpostilistaa,
jota käytetään seuran toiminnasta tiedottamiseen. Sähköpostilistalle liitetään
jäsenen ilmoittama osoite. Halutessa listalta voi myös erota. Listaa
ylläpitävät jäsenrekisterin ylläpitäjät. Listalle voi liittyä tai erota
ilmoittamalla siitä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle

Jäsentietojen luovuttaminen

Jäsentietoja luovutetaan vain
Marttilan Nuorisoseura ry:n hallituksen jäsenille.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan
Unionin ulkopuolelle.

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin tiedostoja
säilytetään jäsenrekisterin ylläpitäjän henkilökohtaisessa käytössä olevalla
tietokoneella. Jäsenrekisteri on suojattu salasanalla ulkopuoliselta käytöltä
ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Käyttöön on oikeus ainoastaan
jäsenrekisterin ylläpitäjällä ja hänen valtuuttamillaan henkilöillä.
Rekisteristä tehdään säännöllisesti varmuuskopiot ja niitä säilytetään
asianmukaisesti lukituissa tiloissa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaan
jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä
pyydettäessä kopiot.

Tiedon korjaaminen

Henkilörekisterilain 29 §:n
mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton
tai vanhentunut henkilötieto. Jäsenen tulee ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle
tarpeelliset tiedot muutosten tekemiseksi.